Žádné produkty v košíku.

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Způsob objednávání

Objednat zboží můžete on-line přímo v našem e-shopu matebike.sk. Pokud z nějakého důvodu nemáte přímou objednávku, můžete zaslat objednávku jako běžný e-mail na naši e-mailovou adresu obchod@matebike.sk, kde uvejítte přesný název zboží, přesné specifikace produktu, počet objednaných kusů, přesnou adresu a telefonní číslo.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je také návrhem kupní smlouvy, který není povinen potvrdit objednávku prodávajícím a smlouva tak vyplývá dodáním samotného zboží. Jakmile je objednávka odeslána, zašleme vám potvrzení objednávky.

Provozovatelem e-shopu matebike.sk je:

Mate Bike SK s.r.o.,

Brezová 728/23A,

90023 Viničné

IČO: 52821820

DIČ: 2121156950

IČDPH: SK2121156950

 1. Povinnosti prodávajícího

Zavazujeme se poskytovat zákazníkům:

 1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek platných ke dni odeslání objednávky.
 2. Zboží v souladu s normami, předpisy a předpisy platnými na území SR.
 3. Zboží, které je vhodně zabaleno, aby nedošlo k poškození během přepravy.

Nezodpovedáme je:

 1. Zpožděné dodání zboží přepravní společností (Pošta/Kurýr)
 2. Zpožděné dodání zboží nesprávně uvedené v adrese příjemce.
 3. Za poškození zásilky dopravní společností.
 4. Jakékoli nedodání zboží, které bylo vadou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoli omezení nebo zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídaných překážek.
 1. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

 1. Zboží, které bylo nařízeno převzít, zkontrolovat integritu obalu a v případě jakýchkoli nedostatků nás neprodleně informovat.
 2. Uzdaněte za zboží kupní cenu částky a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

Pokud kupující nepřevezme zboží (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu utrpěné škody. V případě, že zákazník neobdrží zboží na první službu a požaduje vrácení zboží, je povinen uhradit náklady na první a opětovné dodání zboží.

 1. Ceny zboží

Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v době objednání zboží. Vyhrazujeme si právo tisknout chyby a měnit ceny v případě změny peněžních kurzů, výrazného zvýšení inflace nebo podstatných změn podmínek dodávek od výrobců a jiných dodavatelů zboží.

Doklad o prodeji je faktura, která je přiložena ke každé zásilce a slouží jako dodací a záruční list.

 1. Dodací podmínky

Datum dodání

Zboží, které máme skladem, zašleme do 24 hodin od obdržení objednávky. To znamená, že dodací lhůta by neměla přesáhnout 3 pracovní dny po obdržení objednávky. V případě, že zboží není na skladě a musí být objednáno, dodací lhůta se pohybuje od 1 do 5 týdnů v závislosti na produktu. U každého produktu usilujeme o přibližnou dodací lhůtu.

Po vyhotovení objednávky vždy informujeme zákazníka, že jeho objednávka byla odeslána na danou dodací adresu. Můžete si také zkontrolovat stav vaší objednávky po registraci v našem internetovém obchodě.

Pokud zásilku neobdržíte do 5 pracovních dnů od oznámení objednávky zaslané na uvedenou doručovací adresu, doporučujeme, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo poštou. Stává se, že zákazníci neobdrží oznámení z e-mailu k uložení zásilky.

Pokud objednané zboží nelze odeslat podle výše uvedené dodací lhůty, budeme Vás informovat o předpokládaném termínu dodání. V takovém případě vás však požádáme o smíření. Dodací lhůta může být přiměřeně prodloužena na okolnosti, pokud zpoždění způsobené námi způsobenými okolnostmi není vinno (zpoždění při přepravě, ztráta zásilky…)

Pokud si objednáte zboží, které jsme vyprodali, nebo z jakéhokoli důvodu, výrobce (dodavatel) odstoupil z prodeje a neinformoval nás ihned po zjištění této skutečnosti, budeme vás kontaktovat (e-mailem nebo telefonicky).

Způsob doručení

Objednané zboží zasílá kurýrní společnost SDS. Pro každou objednávku přikládáme fakturu, která slouží jako dodací list. Pro objednávky ze zahraničí zajistíme dodací podmínky a platbu předem.

 1. Poštovné

Doručení je zdarma.

 1. Zrušení objednávky

Vážení zákazníci, nákup přes internet přináší některé nevýhody kromě nesporných výhod, na rozdíl od nákupu v běžném obchodě. Navzdory množství informací, které jste nahlásili, nemáte možnost v objednávce přehlédnout, vyzkoušet nebo udělat chybu. Z těchto důvodů můžete objednávku zrušit. Musíte to však udělat do 12 hodin.

Storno podmínky

Pokud po odeslání objednávky do 12 hodin zjistíte, že vaše objednané zboží není v souladu nebo se mýlíte ve vaší objednávce, máte možnost zrušit objednávku bez udání důvodu. Zrušte a pošlete nám na obchod@matebike.sk. Zašleme vám potvrzení o zrušení objednávky a další informace o tom, jak postupovat.

 1. stížnosti

Než si stáhnete a zaplatíte zásilku z pošty nebo kurýra, ujistěte se, že vaše zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (poškozené obaly, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nestahovat. Nepřijímáme doručení již obdržené reklamace. V případě, že vaše zásilka byla poškozena, informujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky. V takovém případě Vám zašleme novou zásilku.

Záruční doba

Není-li stanoveno jinak, poskytuje se zákonná záruční doba 24 měsíců. Doklad o prodeji je faktura, která slouží jako dodací a záruční list. Záruční doba začíná dnem převodu zboží na doručení slovenské pošty nebo kurýra po převzetí do obchodu.

Nárok se vztahuje pouze na:

 • Prokazatelné výrobní chyby způsobené výrobcem, které byly zjištěny bezprostředně po dodání zboží nebo během používání

Nárok se nevztahuje na:

 • Chyby způsobené uživateli při běžném používání zboží

Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejedná se o vadu, pokud z povahy dotčeného případu vyplývá, že jeho životnost je kratší než záruční doba a pokud k běžnému použití takového případu dojde v případě celkového opotřebení před uplynutím záruční doby.

Reklamační řád

Chcete-li být přijat, váš nárok musí následovat několik pravidel:

 1. Po stažení zboží zkontrolujte zboží a fakturu, která slouží jako dodací a záruční list. Pokud zjistíte chybu při stahování zboží, je vaší odpovědností informovat nás o skutečnostech zjištěných e-mailem nebo telefonicky, nejpozději však do 3 dnů po obdržení zboží.
 2. Pokud zjistíte nějaký rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v naturáliích, ve množících nebo ceně), nebo obdržíte neodpovídající fakturu se zásilkou, bez ohledu na to, zda je k ní přiložena nákupní dokladka, neprodleně nás informujte e-mailem, nebo Telefon.
 3. Pokud zjistíte nějaké výrobní chyby, musíte nejprve zaslat zboží na vlastní náklady na naši adresu s uvedením důvodu reklamace. Nezapomeňte přiložit kopii daňového dokladu, který jsme poslali se zbožím, a kopii rukojeti z dodávky. Inzerované zboží vyměníme za jinézboží, které si vyberete, nebo vám vrátíme peníze. Nevracíme poštovné a další poplatky. Při opakovaném přenosu zabalte zboží tak, aby nedošlo k poškození. Poškození zboží během přepravy má za následek neuznání reklamace. Zboží zašlete buď formou balíku, nebo doporučeným dopisem. Při odesílání zboží nebude zásilka přijata.

Doba vyřizování stížností

Stížnosti vyřizujeme ve všední dny e-mailem nebo telefonicky. Reklamační řízení začíná běžet dnem převzetí inzerovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání reklamace kupujícímu

O způsobilosti reklamace obvykle rozhodujeme do 3 pracovních dnů od obdržení inzerovaného zboží. Někdy se však stává, že zboží musí být zasláno přímo výrobci za úplatu. V takovém případě se lhůta pro rozhodnutí o způsobilosti pohledávky prodlouží. Pokud není dohodnuto jinak, budeme vás o výsledku informovat e-mailem.

Způsobilý nárok, včetně odstranění chyby, bude poskytnut na naše náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení.

 1. Odstoupení/zrušení objednávky, vrácení zboží/

9.1 Pokud prodávající nedodrží smlouvu z důvodu, že objednané zboží nemůže být dodáno, neprodleně o tom uvědomí kupujícího a do 15 dnů vrátí cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu (pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradních transakcích). V případě výměny, prodávající dává kupujícímu zboží ve stejné kvalitě a ceně.

9.2 Kupující je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy a vrátit zboží prodávajícímu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží (§ 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitelů při podomním prodeji a doručování pošty ve znění pozdějších předpisů). Prodávající vrátí kupujícímu cenu zaplacenou za zboží nebo jeho část (položky 8.6 a 8.7), nejpozději však do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy a dodání zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

9.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, a to buď e-mailem na adresu obchod@matebike.sk (do 12 hodin od jejího potvrzení, bez udání důvodu). V případě zrušení objednávky po obdržení více než 12 hodin je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou v souvislosti s jistotou zboží.

Neohlášené zásilky nebudou přijaty, proto vás důrazně žádáme, abyste nás informovali o záměru vrátit zboží předem! Zboží zaslané při dodání nebude akceptováno!

9.4 E-mail musí jasně vyjádřit záměr kupujícího odstoupit od kupní smlouvy a musí obsahovat všechny nezbytné údaje pro identifikaci kupujícího, tj.

– číslo objednávky

– Datum objednávky

– Jméno a adresa kupujícího/kupujícího uvedené v objednávce

– Přesná specifikace zboží (název, počet kusů), které kupující vrací

9.5 Kupující zároveň do 14 pracovních dnů ode dne odstoupení vrátí zboží prodávajícímu bez ohledu na to, zda bylo zboží použito nebo má vady, které spotřebitel nezpůsobil, musí být zachována odpovídající péče o zboží. Doporučujeme zaslat zboží na adresu prodávajícího ve formě pojištěné zásilky, adekvátně zabaleno tak, aby nedošlo k poškození zboží. Zboží musí být dodáno prodávajícímu spolu s příslušenstvím (včetně příručky záručního listu), kopií faktury a krátkou žádostí, vyjadřující záměr kupujícího vrátit zboží. V přihlášce uveďte číslo bankovního účtu.

Dodací adresa pro vrácení zboží:

Mate Bike SK s.r.o.,
Brezová 728/23A,
90023 Viničné

9.6 Pokud kupující odstupuje od smlouvy a prodávající dodá nepoužité zboží, nepoškozené a v původním balení, prodávající vrátí kupujícímu celou kupní cenu zaplacenou za zboží bez nákladů na poštovné.

9.7 Pokud kupující od smlouvy a prodávající dodá zboží v nepůvodním neporušeném stavu a obal (např. zbavený původního obalu, použitý, neúplný, poškozený nebo kontaminovaný), prodávající uhradí kupujícímu cenu zaplacenou za zboží snížené o hodnotu opravy a umístění zboží v původním stavu