Žádné produkty v košíku.

Soukromí

O zpracování vašich osobních údajů vás stručně informujeme. Tyto informace se netýkají osobních údajů právnických osob, včetně jména, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Kdo je vaším správcem osobních údajů?

Provozovatelem Tvých osobních údajů je společnost
Mate Bike SK s. r. o., Brezová 728/23A, 90023 Viničné IČO: 52821820 DIČ: 2121156950 IČDPH: SK2121156950 (dále jen „Provozovatel“).

V jakých situacích budeme vaše údaje zpracovávat?

А) A. Při zpracování údajů s vaším souhlasem.

Zeptáme se vás, zda ještě nejsme naším registrovaným zákazníkem nebo s vámi, nemáme žádný jiný podobný vztah splňující požadavky 47 obecného předpisu o ochraně osobních údajů (ANGL. Obecné Dat Ochranu Nařízení, dále jen “nařízení GDPR") a chcete od nás dostávat marketingové nabídky.

B) Při zpracování údajů bez vašeho souhlasu.

Bez vašeho souhlasu můžeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

A) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Účel:

 • plnění smluvního závazku, včetně souvisejících obchodních a finančních sdělení;
 • zákaznícky program.

B) Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa.

Účel:

 • na vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa;
 • vo vybraných prípadoch na posúdenie Tvojej dôveryhodnosti;
 • Přímý marketing zaměřený výhradně na naše registrované zákazníky a osoby splňující požadavky 47 nařízení GDPR spočívající v dodávkách produktů a služeb poskytovaných provozovatelem.

C) Právní titul: Plnění zákonných povinností.

Účel:

 • poskytování součinnosti vnitrostátním orgánům ze zákona a v rámci jeho mezí, včetně uchovávání údajů zákonem;
 • Vedení účetnictví;
 • Elektronická evidence obratu.
 1. Aké osobné údaje o Tebe spracovávame?

Zpracováváme následující osobní údaje:

– Tvoje identifikačné a kontaktné údaje;

– údaje o produktoch, ktoré si zakúpil, príp. o službách, ktoré sme ti poskytli;

– údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak);

– platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej sume a pod.);

– Pouze ve vybraných případech vaše údaje o důvěře pro účely tzv. černá listina

Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Vaše osobní údaje zpracovávané provozovatelem pro účely popsané v bodě 2 těchto informací pocházejí výhradně od vás, tj. V souvislosti s uzavřením smlouvy (nákup zboží) nebo nás o nich informovat pro účely zákaznického programu a registrace.

Kto je príjemcom osobných údajov?

Tvoje osobné údaje odovzdávame v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

– Náš smluvní partner potřebujeme pro naše normální fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelé informačních technologií, poskytovatelé kurýrních nebo poštovních služeb;

– iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Tvojich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, polícii SR atď.);

– Pokud souhlasíte s tím, aby tak učinily v rozsahu vaší e-mailové adresy použité v průběhu nákupu na stránkách našeho internetového obchodu, přímého marketingu operátora nebo služby sloužící ke generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem. Takový provozovatel je v pozici zprostředkovatele osobních údajů vůči naší společnosti. Poskytnutím těchto osobních údajů vám však poskytujeme veškerá práva.

Jaká jsou vaše práva při zpracování vašich osobních údajů?

Pro vaše osobní údaje máte následující práva:

 • Právo na přístup – provozovatel může požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Provozovatel rovněž poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – provozovatel vás může požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na zrušení – můžete požádat provozovatele o vymazání vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících věcí:
 1. (a) Osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. (b) odvolat souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod k jejich zpracování;
 3. (c) vznesl námitku proti předmětu rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů a neexistují žádné naléhavé důvody pro takové zpracování nebo námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. d) Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně;
 5. e) Vaše osobní údaje musí být vymazány, aby byly v souladu se zákonnou povinností stanovenou v právních předpisech unie nebo členského státu, které se vztahují na provozovatele;
 • Právo omezit zpracování – můžete požádat provozovatele, aby omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud dojde k některéz následujících akcí:
 1. a) podobu nezbytnou k tomu, aby provozovatel mohl ověřit správnost osobních údajů, popřela přesnost osobních údajů;
 2. (b) Zpracování vašich osobních údajů je nezákonné, ale odmítáte je vymazat a místo toho požadujete omezení jejich použití;
 3. (c) Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete, aby určovalo, vymáhalo nebo bránilo právní nároky;
 4. D) proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 (a) 1 nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi legitimními důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením gpdr máte právo na získání osobních údajů, které se vás týkají a které provozovatel poskytuje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, s tím, že toto právo nesmí být práva a svobody jiných osob.
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte nárok na váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, pro které kdykoli souhlasily se zrušením
 • Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů provozovatelem pro účely přímého marketingu prováděné na základě oprávněného zájmu provozovatele.
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je úřad pro ochranu osobních údajů, hranice 4826/12, 820 07 Ruzinov, Slovensko, https://www.dataprotection.gov.sk/ň

Je váš souhlas se zpracováním osobních údajů nepovinný nebo povinný?

Požádáme vás o souhlas, pokud ještě nejste naším registrovaným zákazníkem nebo s vámi, nemáme žádný jiný podobný vztah splňující požadavky důvodu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání zboží nebo služeb nabízených naší společností.

Je možné zrušit zpracování osobních údajů?

Souhlas udělený pro marketingové účely můžete kdykoli odvolat.