2.Chybný produkt bude vymenený alebo opravený, ak budú splnené nasledujúce podmienky:

– Do 12 mesiacov od dátumu kúpy bicykla by za normálnych podmienok používania batérie nemala kapacita batérie byť nižšia ako 70 %.

– Ak príčina batérie nie je spôsobená ľudským faktorom.

– Kapacita cybnej batérie je väčšia ako 70 %.

3.Záruka na batériu nezahŕňa poškodenie spôsobené prepätím, použitím nesprávnej nabíjačky, nesprávnou údržbou alebo iným podobným nesprávnym zaobchádzaním, bežným opotrebovaním alebo poškodením vodou.